ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Rod podstatných jmen

V anglickém jazyce je rod podstatných jmen přirozený - odráží rozdíly jednak mezi pohlavím živých bytostí, jednak mezi osobami a neosobami (tj. zvířaty, věcmi a abstrakty).

Poznámky

  • Na zvířata se odkazujeme zájmenem it; na větší zvířata (zejména se vztahem k člověku se též odkazujeme zájmeny he nebo she.
  • Na child nebo baby se lze odkazovat též zájmenem it (vedle she nebo he.
  • Při personifikazi se she nebo he používá i o pojmech neživých, např.sun slunce je he, moon měsíc je she, death smrt a love láska jsou he.
  • Na země a města se odkazujeme zájmenem she.
  • V běžné personifikaci se používá personifikace i u strojů, lodí a nástrojů, na něž se odkazujeme pomocí she, čímž mluvčí vyjadřuje svůj citový vztah k věci.
  • Četná podstatná jména se vyskytují jak v rodu mužském, tak v rodu ženském. Např. friend přítel, reader čtenář, student student, teacher učitel, writer spisovatel.
 

 
 
 
TOPlist