ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 28


Words
en výslovnost cz
after [a:fte] po (časově)
cook [kuk] vařit, kuchař(ka)
country [kantri] země (krajina, venkov)
dinner [dine] večeře
drink [driµk] nápoj, pít
eat [i:t] jíst
feel [fi:l] cítis (se)
hour [aur] hodina
house, mn č. houses [haus, hauziz] dům
hungry [haµgri] hladový
hurry [hari] pospíchat
Phrases
en výslovnost cz
I am hungry. Mám hlad.
Aree you waiting for a plane? Čekáte na letadlo?
Have you got a plane ticket? Máš (máte) letenku?
Yes, I have. (Ne jen Yes.) Ano, mám.
Excuse me, I'm in a hurry. Promiňte, pospíchám.
Hurry up, please. Pospěšte si prosím.
You are very kind. Jste velmi milý. Jste laskav.
Ticket, please. Jízdenky prosím.
Are we on time? Jdeme přesně?
Are we late? Máme zpoždění?
Get ready, please. Připravte se prosím.
Here we are. Tak jsme tady. Už jsme na místě.


 

 
 
 
TOPlist