ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 31


Words
en výslovnost cz
small [smo:l] malý, á, é
stand [staend] stát
take out [teik aut] vzít ve, pozvat
tomorrow [temoreu] zítra
waiter [weite] číšník
week [wi:k] týden
weekend [wi:kend] víkend
welcome [wilkem] vítat, přivítat, uvítat

Budoucí čas:

Budoucí čas se tvoří z pomocného slovesa will [wil] a z infinitivu slovesa. V hovoru se používá stažený tvar 'll.
I will read
I'll read
budu číst
You will read
you'll read
budeš číst
He, She will read
He'll, She'll read
bude číst
We will read
We'll read
budeme číst
You will read
You'll read
budete číst
They will read
They'll read
budou číst

V angličtině (v Británii) se používá v 1. os. shall [šael] místo will, ale upouští se od toho.

Otázka:Will you read? Budeš číst?
Will he read? Bude číst?

Zápor:You will not read. Nebudeš číst.
He will not read. Nebude číst.

Pokud použijeme v budoucím čase have, tak vždy bez got.


 

 
 
 
TOPlist