ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 34


Words
en výslovnost cz
before [bifo:] před (o místě, pořadí, čase)
bring [briµ] přinést
cheap [či:p] laciný
crown [kraun] koruna
get [get] obstarat, dostat
just [džast] pouze, jen
lead [li:d] vést (řídit)
outside [autsaid] venku, před (předložka)
play [plei] hrát
Phrases
en výslovnost cz
What does he do? Co dělá?
He takes her out every Sunday. Zve ji každou neděli.
We pay at casch desk Two. Platíme u pokladny 2.
He needs size forty. Potřebuje velikost 40.
What colour does he like? Kterou barvu má rád?
He likes white colour. Má rád bílou barvu.
See you this evening. Uvidíme se dnes večer.
Pleased to meet you. Těší mě, že vás poznávám.
Will you have tea with us. Vezmeš si s námi čaj?
When shall I be seeing you again? Kdy vás opět uvidím?
Let's have a drink. Pojďme se napít.
How old are you? Kolik je vám let?
I'm twenty. Je mi dvace.


 

 
 
 
TOPlist