ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 37


Words
en výslovnost cz
age [eidž] věk
always [o:lweZ] vždy, stále
any [eni] každý, kterýkoliv
believe [bili:v] věřit, myslet
big [big] velký
blue [blu:] modrý
Bohemia [beuhi:me] Čechy
bottle [botl] láhev
bread [bred] chléb
Phrases
en výslovnost cz
I like him very much. Moc se mi líbí. Mám ho velice ráda.
He reads nice books. Čte krásné knihy.
Will you sit down, please. Posaďte se, prosím.
I'd like to buy a nice flat. Rád bych koupil pěkný byt.
Which country does he come from? Z které země pochází?
How much is the ticket? Kolik stojí lístek?
I will meet you outside the cinema before eight. Setkáme se venku před kinem před osmou hodinou.
I want to see it very much. Velice to chci vidět.
Do you live here? Bydlíš tu?
Yes, we live on the third floor. Ano, bydlíme ve třetím patře.
Does Jack Hill live here too? Bydlí tu taká Jack Hill?
Yes, he lives in the flat on the second floor. Ano, bydlí v bytě ve druhém poschodí.
Thank you very much. Mnohokrát děkuji.


 

 
 
 
TOPlist