ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 40


Words
en výslovnost cz
family [faemeli] rodina
fish [fiš] ryba
flower [flaer] květina
food [fu:d] potrava, strava
foreign [foren] cizí, zahraniční
France [fra:ns] Francie
free [fri:] volný, zdarma, bezplatný
fruit [fru:t] ovoce
full [ful] plný
Phrases
en výslovnost cz
How do you enjoy it? Jak se vám to líbí? Jak vám to chutná?
Don't stand, sit down please. Nestůjte, posaďte se, prosím.
May I take your coat? Mohu vzít váš kabát? (Odložte si prosím.)
When will she be back? Kdy se vrátí?
I will meet you at the bus stop. Přijdu pro tebe na zastávku autobusu.
Which hotel is Jana going to? Do jakého hotelu jede Jana?
Are you waiting for a plane? Čekáte na letadlo?
Come and see our flat. Přijď se podívat na náš byt.
He looks white. Je bledý.
Come in, please. Pojďte dál, prosím.
Call for help. Zavolejte pomoc.
Welcome to our flat. Vítám vás v našem bytě.


 

 
 
 
TOPlist