ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 43


Words
en výslovnost cz
stay [stei] zůstat, bydlet, pobyt
money [mani] peníze
month [manS] měsíc (ne Měsíc)
orange [o:rindž] pomeranč, oranžový
apple [aepl] jablko
parents [peernts] rodiče
party [pa:ti] večírek, malá slavnost
people [pi:pl] lidé
phone [feun] telefonovat
remember [rimembe] pamatovat si
rice [rais] rýže
lift [lift] výtah - anglická angličtina
elevator [ileveitr] výtah - americká angličtina
Phrases
en výslovnost cz
How long are you stying in London? Jak dlouho zůstanete v Londýně?
Three nights. Tři noci.
Where is the lift? Kde je výtah?
It's on the left. Je vlevo.
What can I buy here? Co zde mohu koupit?
Tom is cooking, but he can't cook very well. Tom vaří, ale vařit moc dobře neumí.
Can you come now? Můžeš teď přijít?
Have you got money? Máte peníze?
Where are they going? Kam jdou?


 

 
 
 
TOPlist