ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 45


Words
en výslovnost cz
water [wo:te] voda
window [windeu] okno
year [je:] rok
yesterday [jestedi] včera
tomorrow [temoreu] zítra
dear [die] drahý, milý
toilet [toilit] toaleta, klozet
Phrases
en výslovnost cz
What's the Peter's address now? Jakou má nyní Petr adrsu?
What month is it? Jaký je měsíc?
Who is Mary Nováková? Kdo je Mary Nováková?
Monika is writing a letter. Monika píše dopis.
Ivana is watching TV. Ivana sleduje televizi.
What does Martina want? Co chce Martina?
She wants to go to the cinema. Chce jít do kina.
Let's pay and go, please. Zapltaťme a pojďme, prosím.
Look at the time! Podívej se, kolik je hodin!
Have you got any pizza? Máte nějakou pizzu?
Anythink else? Něco dalšího?
Do you want coffee, Martin? Chceš kávu, Martine?
Is it raining now? Prší?
Mr. Hill is sitting in a plane, he fly to London. Pan Hill sedí v letadle, letí do Londýna.


 

 
 
 
TOPlist