ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 7


Záporná věta:
I haven't got [ai haevnt got] (já) nemám
You haven't got [ju: haevnt got] (ty) nemáš
He, she, it hasn't got [hi:, ši:, it haeznt got] (on, ona, ono) nemá
We haven't got [wi: haevnt got] (my) nemáme
You haven't got [ju: haevnt got] (vy) nemáte
They haven't got [Zei haent got] (oni) nemají
Words
en výslovnost cz
attractive [etraektiv] atraktiví
Phrases
en výslovnost cz
Mr. and Mrs. Hill have got a boy and a girl. Pan a paní Hillovi mají chlapce a dívku.
You haven't got a new dog. Nemáš (nemáte) nového psa.
I haven't got a son. Nemám syna.

Člen určitý a neurčitý:

člen neurčitý: (a, an) se používá při prvním výskytu slova ve sdělení.

člen určitý: (the) se používá, je-li podstatné jméno určeno situací popř. jde-li o věc všeobecně známou.

Oba členy mají dvojí podobu, řídící se tím, zda následující slovo začíná na samohlásku nebo souhlásku.

a nice pen - an attractive [etraektiv] girl.

the nice pen - the attractive girl. (je rozdíl ve výslovnosti [Ze] - Zi].


 

 
 
 
TOPlist