ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 10


Words
en výslovnost cz
be [bi:] být
because [biko:z] protože
every [evri] každý
flat [flaet] byt
hobby [hobi] koníček
love [lav] láska
much [mač] mnoho
man [aen] muž

sloveso BÝT
I am [aiaem] já jsem
you are [ju: a:] ty jsi
he, she, it is [hi:, ši:, it iz] on, ona, ono je
we are [wi: a:] my jsme
you are [ju: a:] vy jste
they are [Zei a:] oni jsouZkrácené tvaryI'm [aim] já jsem
you're [ju:ae] ty jsi
he's, she's, it's [hi:z, ši:z, itz] on, ona, ono je
we're [wi:ae] my jsme
you're [ju:ae] vy jste
they're [Zeiae] oni jsouZkrácené tvary jsou hovorové.

Otázka:

Tvoří se obrácením podmětu a tvaru slovesa.

He's happy. On je šťasten.
Is he happy?. Je šťasten?


 

 
 
 
TOPlist