Zajímavosti Tlumočení Překlady Výuka Slovník
 
jazyky světa
  indoevropská   sinotibetská   afroaijská
  uralská a altajská   japonská a korejská   malajsko-polynéská
  drávidská (indie)   mon-khmerská (vietnam)   nigerijsko-krdoafrická
  nilo-saharská (madag.)   khoisanská   ostatní

V 18. století začali filologové porovnávat jazyky. Věděli, že francouzština, španělština, italština a jiné jazyky pocházejí z latiny, jazyka starověkých Římanů. Studie ukázaly, že mezi těmito jazyky a ostatními v Evropě i Asii včetné sanskrtu, nejstaršího jazyka Indie, je mnoho podobného. Odborníci proto došli k závěru, že všechny tyto indoevropské jazyky byly vytvořeny z jediného prajazyka nazývaného protoindoevropština. Nyní se předpokládá, že jí mluvila skupina polokočovných Kurgú, žijících v jižním Rusku před 6000 lety. Latina, řečtina a sanskrt jsou přímými potomky protoindoevropšliny; francouzština a ostatní moderní románské jazyky jsou potom přímými potomky latiny.

česky anglicky irsky německy řecky latinsky sanskrtem
otec father athair Vater pater pater pitar
matka mather mathair Mutter mater mater mata
bratr brother brathair Bruder phrätar frater bhrätar

Víte, že...

  • Více než 2 miliardy lidí mluví některým indo-evropským jazykem?
  • Více než 1 miliarda lidí mluví čínsky?
  • Pro 350 milionů lidí je angličtina mateřštinou?
  • Více než 600 jazyků se používá jen na Nové Guinei?
  • Slovo kiosek pochází z turečtiny?
  • Esperanto je umělý mezinárodni jazyk, vytvořený roku 1887 polským lékařem Zamenhofern a samo o sobě znamená doufající?
  • První moderní učebnici jazyků Brána jazyků otevřená napsal roku 1631 Jan Amos Komenský?
Článek vyšel v magazínu MF Dnes
 

 
 
 
TOPlist