ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 12


Words
en výslovnost cz
meet [mi:t] potkat, seznámit se
of [ev] předložka s druhým pádem
on [on] na
or [o:] nebo
pleased [pli:zd] potěšen
present [preze]nt dar, dárek
say [sei] říci
shop [šop] obchod
shop assistant [šop esistent] prodavač, prodavačka
so [seu] tak, tedy
today tedei] dnes
Phrases
en výslovnost cz
Meet John, please. Seznam se s Johnem, prosím.
That's very nice of you. To je od tebe (vás) velice milé.
First, come and meet my sister, please. Nejprve se pojď seznámit s mojí sestrou, prosím.
Her name is Martina. Jmenuje se Martina.
And now say hallo to Ivana and her friends, please. A nyní pozdrav (řekni ahoj) Ivanu a její přátele, prosím.
Is this new book present for Miss Alice. Je tato nová kniha dárek pro slečnu Alici?
Has Susan got a friend? Má Zuzana přítele?
Tom has got birthay today. Tom má dneska narozeniny.
Happy birthday, Tom. Vše nejlepší k narozeninám, Tome.


 

 
 
 
TOPlist