ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 

Mluvená angličtina o několik staletí předstihla anglický pravopis. Narozdíl od češtiny a mnoha jiných jazyků způsob psaní anglických slov neposkytuje praktické informace o jejich skutečné výslovnosti. Proto je nutné seznámit se nejdříve s anglickou abecedou a její výslovností:

a [ei] j [džei] s [es]
b [bi:] k [kei] t [t:]
c [si:] l [el] u [ju:]
d [di:] m [em] v [vi:]
e [i:] n [en] w [dablju:]
f [ef] o [eu] x [eks]
g [dži:] p [pi] y [wai]
h [eič] q [kju:] z [zed]
i [ai] r [a:]

Vysvětlivky k fonetice:

i: dlouhé i (každá samohláska, za kterou je dvojtečka, se stává dlouhou)
-ae- velmi široké otevřené e
-e- smíšená temná, temné úzké [e]
w obouretné [v]
-s- neznělá sykavka podobající se [s], při jejímž vyslovení se špička jazyka vsune za horní zuby
-z- znělá sykavka, podobající se [z], při jejímž vyslovení se špička jazyka vsune za horní zuby
-n- zadopatrové nosové [n] podobající se českému [n] před hláskami [k] nebo [g] (například ve slově banka)

Většina slov v angličtině má jeden přízvuk, nejčastěji na první slabice. V ostatních případech je před přízvučnou slabikou uveden znak ' - idea [ai'di-e-].
Slova se v anglické větě vyslovují plynule a jedno navazuje na druhé. Ve větě mají přízvuk všechna významová slova.

 

 
 
 
TOPlist