ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 16


Words
en výslovnost cz
lunch [lanč] oběd
have lunch (have bez got) obědvat
make [meik] dělat
made in [maid in] vyrobeno v
meeting [mi:tiµ] schůzka, schůze
newspaper [nju:spiepe] noviny (jedn. číslo)
read [ri:d] číst
speak [spi:k] mluvit
story [st:ri] příběh
tea [ti:] čaj

Průběhový přítomný čas:
I am (not) coming (Ne) přicházím
You are (not) coming (Ne) přicházíš
He, she, it is (not) coming (Ne) přichází
We are (not) coming (Ne) přicházíme
You are (not) coming (Ne) přicházíte
Thei are (not) coming (Ne) přicházejí

Průběhový čas se používá pro vyjádření děje, který se děje právě v tomto okamžiku. ("Právě teď přicházím.")

Koncovka průběhového přítomného času -ing vzniká připojením koncovky k infinitivu. Př. go - going, read - reeading. Koncomé -e infinitivu však odpadá. Př. come - coming.


 

 
 
 
TOPlist