ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 21


Words
en výslovnost cz
need: I needn't': I need not [ni:d : ni:dnt : ni:d not] potřebovat: nemusím: nemusím
night [nait] noc
question [kwesčn] otázka
right [rait] pravý, správný, vpravo
Russian [rašn] ruština, ruský
sure [šue, šo:] oba tvary možné jistý
together [tegeZe] spolu, dohromady
true [tru:] pravdivý, pravda
understand [andestaend] rozumět
worry [wari] dělat si starosti, obávat se
taxy [taeksi] taxi
Phrases
en výslovnost cz
Jana can speak Russian. Jana mluví Rusky.
It's tru. To je pravda.
I'm sure. Jsem si jist.
You are right. Máš pravdu.
That's mistake. To je omyl.
She is in London. [landn] Ano je v Londýně.
Jack is in London too. Jack je také v Londýně.
Martin is form Paris. [paeris] Martin je z Paříže.
Where are you from? Odkud jsi (jste)?
I'm from Prague. [pra:g] Jsem z Prahy.
It's eight o'clock. Je osm hodin.
A taxi is coming. [taeksi] Přijíždí taxi.
Where is the taxi going? Kam jede to taxi?


 

 
 
 
TOPlist