ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 22


Words
en výslovnost cz
about [ebaut] o
Britisch [britiš] britský
coffee [kofi] káva
company [kampeni] společnost, firma
Englishman, mn. č. Englishmen [iµglišmen, iµglišmen] Angličan, Angličané
like [laik] mít rád
look [luk] vypadat
ready [redi] připraven
shall I ...? ael ai] mám ...? (něco udělat)
sit down [sit daun] sednout si
talk [to:k] mluvi, hovořit
tell [tel] řici, povědět
Phrases
en výslovnost cz
His name is Tony Hill and her name is Ivana Hill. On se jmenuje Tony Hill a ona Ivana Hillová.
They are from London. Jsou z Londýna.
Have you got time now? Máš teď čas?
Do you have time on Monday? Máš čas v pondělí?
Where do you work? Kde pracujete?
What time do you come from work on Monday. Kdy přicházíte z práce v pondělí?
Do you like tea or coffee? Máte rád čaj nebo kávu.
In the evening we watch TV at homu. Večer sledujeme doma televizi.


 

 
 
 
TOPlist