ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 25


Words
en výslovnost cz
kind [kaind] druh (živočišný, ....)
Amrican [emeriken] americký
bathromm [ba:Sru:m] koupelna
dining room [dainiµq ru:m]
floor [flo:] podlaha, poschodí
garden [ga:dn] zahrada
down [daun] dolů
up [ap] nahoru
door [do:] dveře
visit [vizit] návštěva
visitor [vizite] návštěvník
Czechoslovakia [čekesevaekie] Československo
England [iµglend] Anglie
Phrases
en výslovnost cz
Shal I trell him, about it? Mám mu o tom říci?
I like her very much. Mám ji velice rád.
What do you think of him. Co si o něm myslíš?
Do you like her? Máš ji rád?
Have you got a visitor? Máš návštěvu?
Jana and Monika are from Prague. Jana a Monika jsou z Prahy.
I'm going home. Jdu domů.
I'm going to London. Jedu do Londýna.
Come here, please. Pojďte sem, prosím.
Go to the right. Jděte vpravo.


 

 
 
 
TOPlist