ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 27


Řadové číslovky:
řadové číslovky se tvoří od základních číslovek přidáním koncovky -th [-S], Nepravidelně se tvoří u 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12.
1th first [fe:st] první
2nd second [seknd] druhý
3rd third [Se:d] třetí
4th fourth [fo:S] čtvrtý
5th fifth [fifS] pátý
6th sixth [siksS] šestý
7th seventh [sevenS] sedmý
8th eighth [eitS] osmý
9th ninth [nainS] devátý
10th ¨tenth [tenS] desátý
11th eleventh [ilevnS] jedenáctý
12th twelfth [twelfS] dvanáctý
20th twentieth [twentiS] dvacátý
21th twentyfirst dvacátý první
Words
en výslovnost cz
a. m. [ei em] ráno, dopoledne (0-12 hod)
p. m. [pi: em] odpoledne, večer (12-24 hod)
Phrases
en výslovnost cz
At 2 p.m. Ve dvě hodiny odpoledne (V 14 hod.)
Mr Hill is still at work. Pan Hill je ještě v práci.
Michael can speak English very well. Michal mluví velmi dobře anglicky.
Whal kind of film (movie) is it? Jaký je ten film?


 

 
 
 
TOPlist