ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 29


Words
en výslovnost cz
meal [mi:l] jídlo
room [ru:m] pokoj, místnost
town [taun] město
which [wič] který, jenž
lovely [lavli] krásný, á, é, milý
price [prais] cena
pound [paund] libra (britská měna), váhová jednotka
want [wont] chtít
menu [menju:] jídelní lístek, nabídka, lze číst i francouzky [meni]
Phrases
en výslovnost cz
That's all right. To je v pořádku.
Waiting room. Čekárna.
What shall we have for drink? Co si dáme k pití?
I'm sorry to be late. Omlouvám se, že jdu pozdě.
May I have a menu, please? Mohu dostat jídelní lístek, prosím.
What's on the menu today? Co je dnes na jídelním lístku?
How do you like it? Jak vám to chutná?
May I have ...? Mohu dostat ...?
What does she look like? Jak vypadá (ona)?
She looks lovely. Vypadá krásně.
I'm not hungry. Nemám hlad.
He doesn't speak English very well. Nemluví příliš dobře anglicky.
I'm sorry, we are late. Omlouvám se, jdeme pozdě. (že jdeme pozdě)
Sorry, I'm late. Omlouvám se, že jdu pozdě.


 

 
 
 
TOPlist