ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 46


Words
en výslovnost cz
Last year loni
Next year příští rok.
This year letos
bank [baenk] banka
long [loµ] dlouhý
Phrases
en výslovnost cz
I will be back after one o'clock. Vrátím se po jedné hodině.
What time shall we meet? V kolik se sejdeme?
At two o'clock. Ve dvě hodiny.
Put it there. Položte to tam.
It is a long way. Je to daleko.
It is a long way from here. Je to odsud daleko.
We have git a little money. Máme málo peněz.
I don't want to have much money on me. Nechci mít u sebe moc peněz.
Here is my passport. Zde je můj pas.
They will call out your name. Budou vás volat jménem.
Are the banks open on Saturday? Mají banky v sobotu otevřeno?
When does the bank open? V kolik banka otevírá?
Are you going by train? Pojedete vlakem?
Are you fly by plane? Poletíte letadlem?
No, I'm going car. Ne, pojedu vozem.
How long are you going to stay? Jak dlouho tu zůstanete?
When are you coming back? Kdy se vrátíte?
We will stay at home. Zůstaneme doma.


 

 
 
 
TOPlist