ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 48


Words
en výslovnost cz
also [o:lseu] také
another [enaZe] jiný, další, ještě jeden
anything [eniSiµ] cokoliv, po záporu - nic
beautifull [bju:tefl] krásný
station [steišn] stanice
railway [reilwei] železnice
railway station nádraží
travel [traevl] cestovat, cestování
agency [eidžnsi] agentura, zastupitelství
fly [flai] létat, letět
Phrases
en výslovnost cz
What days does the Prague plane fly? Ve kterých dnech létá letadlo do Prahy?
Can you tell me the time of the plane to London on Monday. Můžete mi řci v kolik hodin letí letadlo do Londýna v pondělí?
How much is the plane ticket? Kolik stojí letenka?
I will come and pay tomorrow. Zítra přijdu zaplatit.
Call again on Friday. Zavolejte znovu v pátek.
Where is the railway station, please? Kde je tu nádraží, prosím?
Do you like travelling? Cestujete rádi?
Yes, very much. Ano, velmi.
Can I get a map of the town? Mohu dostat plánek města?
We're coming from Prague. Jedeme z Prahy.


 

 
 
 
TOPlist