ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 52


Minulý čas slovesa be:
I was [woz] byl jsem
You were [we:] byl jsi
He, she, it was [woz] on, ona, ono bylo
We were [we:] byli jsme
You were [we:] byli jste
They were [we:] oni byli
Otázka:
Was I? Were You? Zápor:
I was not - I wasn't. You were not - You werent.
Phrases
en výslovnost cz
Did you visit their home? Navštívil jsi jejich domov?
Was it nice? Bylo to pěkné?
I was happy. Byl jsem šťasten.
Was he busy all day? Byl zaneprázdněn celý den?
Michael was very small. Michael byl velmi malý.
What did you give him? Co jsi mu dal?
Where did you put it? Kam jsi to dal?
Why did you tak it? Proč jsi to vzal?
What did you drink? Co jsi pil?
When did you come home? Kdy jsi přišel domů?
Did you drive? Řídil jsi?
I invited Susan. Pozval jsem Zuzanu.


 

 
 
 
TOPlist