ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 8


Záporná věta: Kladná věta:
have I got? [haev ai got] mám?
have you got? [haev ju: got] máš?
has he, she, it got? [haez hi:, ši:, it got] má?
have we got? [haev wi: got] máme?
have you got? [haev ju: got] máte?
have they got? [haev Zei got] mají?
Words
en výslovnost cz
eleven [i'leven] jedenáct
twelve [twelv] dvanáct
thirteen [Sri:ti:n)] třináct
fourteen [fo:ti:n] čtrnáct
fifteen [fifti:n] patnáct
sixteen [sixti:n] šestnáct
seventeen [sevnti:n] sedmnáct
eighteen [eiti:n] osmnáct
nineteen [nainti:n] devatenáct
twenty [twenty] dvacet
Phrases
en výslovnost cz
Have you got a cat? Máš kočku?
Yes, I have! Ano, mám! (Nepoužívat jen Yes!)
Have Mr. and Mrs. Hill daughter? Má pán a paní Hillovi dceru?
No, they haven't got. Ne, nemají.
Has Tom got new a new book? Má tom novou knihu?
No, he hasn't. Ne, nemá.

13 + 2 = 15....Thirteen and two is fifteen.
16 + 4 = 20....Sixteen and four is twenty.


 

 
 
 
TOPlist