ESOL Gramatika Výslovnost Testy Kurz 60 Texty Idiomy Nápovědy Angličtina
 
tisková verzeverze pro tisk

Tříměsíční rychlokurz den 9


Words
en výslovnost cz
at [et] v
clever [kleve] obratný, zručný, chytrý
the English, English [Zi ingliš] angličtina, anglický
happy [haepi] šťastný
here [hie] tady
nice [nais] pěkný, simpatický, příjemný
young [jaµ] mladý
now [nau] nyní, teď
still [stil] stále, ještě, dosud
Czech [ček] český, čeština, Čech
home [heum] domov
at home doma
Phrases
en výslovnost cz
What's the time now? Kolik je teď hodin?
It's four o'clock. Jsou čtyři hodiny.
I'm happy. Jsem šťasten.
Mr. Novak is still young. Pan Novák je stále mladý.
Jack has nice pencils. aek Jack má hezké tužky.
I have got a nice friend. Mám sympatického přítele.
Peter is good at English. Peter je dobrý v angličtině.
He is at home. Je doma.
I'm sorry. sori
Have you got a pen please? Máte pero, prosím?
I'm sorry, I haven't got a pen. Promiňte, nemám pero.


 

 
 
 
TOPlist