Zajímavosti Tlumočení Překlady Výuka Slovník
 

Na naší planetě žije okolo 5,8 miliardy lidí. Tato masa však není po zemském povrchu rozmístěna pravidelně. Lidé se shlukují na místech příznivých jak charakterem krajiny nebo podnebím, tak dosažitelností surovinových zdrojů. Proto jen malý zlomek populace žije na Antarktidě nebo na pouštích, naopak hustě osídlena jsou místa v úrodných oblastech.

Představte si, že než jste přečetli tuto větu, narodilo se na světě asi dvacet dětí! Od roku 1950 se počet obyvatel Země zdvojnásobil. Tento nárůst je následkem prodloužení života díky moderním lékům a novým porodním kvótám v některých zemích. Nejprudší nárůst populace zaznamenávají rozvojové země, a to zejména z důvodů nedostatečné informovanosti o antikoncepci a kvůli zakořeněným tradičním představám o rodině. Vlády těchto zemí se snaží působit na místní obyvatele, aby omezili počet dětí, a tím se snížila populace.

Světová populace

Diagram ukazuje populaci deseti nejlidnatějších zemí. Čína s přehledem vede - dá se říci, že každý pátý obyvatel Země žije právě tam.

Čína 1,2 miliardy blue1_1x1 (1K)
Indie 937 milionů blue1_1x1 (1K)
USA 264 milionů blue1_1x1 (1K)
Indonésie 204 milionů blue1_1x1 (1K)
Brazílie 161 milionů blue1_1x1 (1K)
Rusko 150 milionů blue1_1x1 (1K)
Pákistán 134 milionů blue1_1x1 (1K)
Bangladéš 132 milionů blue1_1x1 (1K)
Japonsko 126 milionů blue1_1x1 (1K)
Nigérie 101 milionů blue1_1x1 (1K)

Hustota obyvatel

Některé státy jsou hustě zalidněny - velké množství lidí tam žije na malé ploše. Jiné jsou naopak osídleny řídce - pouze malá skupina lidí žije na velké ploše.

Hustota obyvatelstva
Nizozemsko
400 lidí na km3
Austrálie
2 lidé na km2

Pozoruhodnosti

  • Každou vteřinu se na světě narodí tři děti.
  • Kdyby se světová populace rovnoměrně rozprostřela po celé ploše kontinentů na planetě, připadl by na každého člověka pozemek velký jako plocha čtyř fotbalových hřišť.
  • Všichni lidé světa stojíce bok po boku by se vešli na Jamajku.

Propast mezi vyspělím a rozvojovým světem

Vyspělé země tvoří 20 % světové populace, vlastní 80 % světového nerostného bohatství a spotřebují 70 % světové energie. Naopak rozvojové země tvoří 80 % světové populace, vlastní pouhých 20 % světového nerostného bohatství spotřebují 30 % světové energie.

Rostoucí města

Čím více se státy stávají vyspělejšími, tím více lidí se stěhuje do měst, kde hledají práci v továrnách a firmách. Na grafu srovnáváme Paříž (Francie) a Jakartu (Indonésie) - ve městech rozvojových zemí je zaznamenán daleko prudší nárůst populace než ve vyspělých zemích.

Kde žijí lidé

Tečky na mapě znázorňují nejlidnatější části planety.

Světová popuace
  Vyspělé země   Rozvojové země
Z magazínu MF Dnes
 

 
 
 
TOPlist